Repatriëring (internationaal transport)

Bent u in het buitenland en krijgt u te maken met een overlijden?

Het is mogelijk dat u in het buitenland met het overlijden van uw dierbare te maken krijgt. Wij adviseren u meteen contact op te nemen met de alarmservice van de reisverzekering of met de zorgverzekeraar van de overledene. Zij kunnen u adviseren welke stappen u moet ondernemen.

Een reisverzekering of een aanvullende verzekering van een zorgverzekeraar kan de kosten voor repatriëring vergoeden. In de meeste gevallen wordt de repatriëring vanuit de reisverzekering geregeld.

Heeft u geen reisverzekering of een aanvullende verzekering van een zorgverzekeraar?

Neem dan contact op met Constantijn Koen Uitvaartverzorging, wij kunnen voor u de repatriëring van uw dierbare vanuit het buitenland verzorgen.

In Nederland zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers:
0481 – 354506 of 024 – 7852377.

Vanuit het buitenland zijn wij bereikbaar op de volgende telefoonnummers:
+31 (0)481-354506 of +31 (0)24–7852377.

Ook als u een uitvaartverzekering heeft.

Repatriering
Repatriering

Voor repatriëringen vanuit het buitenland maken wij gebruik van de dienstverlening van onze partner RepatService.

Aanvullende informatie

Wilt u uw dierbare naar Nederland vervoeren? Hiervoor heeft u een aantal documenten nodig. U vraagt deze documenten aan bij de lokale autoriteiten in het land van overlijden.

U mag uw dierbare vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. U heeft daarvoor een aantal documenten nodig. Bij binnenkomst in Nederland moeten deze documenten aan de douane getoond worden.

De voorwaarden voor het vervoer van een stoffelijk overschot

U heeft de volgende documenten in uw bezit:

 • de overlijdensakte
 • een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring, bijvoorbeeld:
  • een medische verklaring van een dokter of lijkschouwer
  • een bewijs van natuurlijke dood of een verklaring van de officier van justitie
 • een verlof tot begraving of verbranding, of een laissez-passer
  • is uw dierbare overleden in België of Luxemburg en wilt u uw dierbare repatrieren naar Nederland? Dan heeft u een verlof tot begraving of verbranding nodig.
  • is uw dierbare overleden in een land buiten België of Luxemburg en wilt u uw dierbare repatrieren naar Nederland? Dan heeft u een laissez-passer nodig.

Het vervoer van uw dierbare door Constantijn Koen Uitvaartverzorging (of één van onze geselecteerde partners) zal plaatsvinden in een lucht- en waterdichte zinken kist, een waterdichte kist of hoes.

Overleden in het buitenland en verklaring van overlijden

Net als in Nederland, moet in vrijwel ieder land een bevoegd schouwarts de overledene officieel doodverklaren. Zeker in Westerse landen is dit proces vergelijkbaar met dat in Nederland. Bij de doodverklaring stelt de schouwarts onder andere vast of het gaat om een natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden. Onder niet-natuurlijk overlijden wordt verstaan: een overlijden als gevolg van een ongeluk of misdrijf.

Bij een niet-natuurlijke overlijden vindt er vrijwel altijd een autopsie plaats, waarbij het lichaam van uw dierbare door een patholoog wordt onderzocht. Dit kan in het betreffende land plaatsvinden, maar soms ook in Nederland. Voor het transport naar Nederland ondergaat uw dierbare vaak een conserverende behandeling (een lichte balseming, ook wel thanatopraxie genoemd). Dat is in sommige landen vereist, en vaak wenselijk omdat de tijd tussen overlijden en uitvaart langer kan zijn dan normaal en koeling niet altijd mogelijk is.

Aangifte van overlijden en laissez-passer

De aangifte van overlijden wordt in eerste instantie in de buitenlandse gemeente, waar uw dierbare is overleden, gedaan. Wanneer deze aangifte is verwerkt, kan de overlijdensakte worden opgevraagd. Meestal wordt de overlijdensakte samen met het lichaam van uw dierbare naar Nederland gebracht. Ook geven lokale instanties een zogenaamde laissez-passer af. Dit is een document dat Constantijn Koen Uitvaartverzorging toestemming geeft om uw dierbare naar Nederland te vervoeren.

Het kan in enkele gevallen voorkomen dat lokale autoriteiten dit document niet willen of kunnen afgeven. In dat geval kan de Nederlandse ambassade in het betreffende land hierbij bemiddelen. Voordat de Nederlandse ambassade bemiddeld, moet u als nabestaanden al aantoonbaar voorbereidingen getroffen hebben voor het overbrengen van uw dierbare door Constantijn Koen Uitvaartverzorging naar Nederland. Ook een uittreksel van overlijden en verklaring van overlijden (opgemaakt door de schouwarts) is hiervoor nodig.

De medewerkers van de ambassade of het consulaat kennen de lokale regels en kunnen u in het Nederlands bijstaan. Als u in deze omstandigheden gevraagd wordt papieren te tekenen, bevelen wij u aan die eerst goed te laten controleren door de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Ambassades, consulaten en overige vertegenwoordigingen in het buitenland https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

Met het uittreksel van overlijden uit het buitenland kan Constantijn Koen Uitvaartverzorging vervolgens aangifte van overlijden doen in Nederland. Deze aangifte moet in Nederland door Constantijn Koen Uitvaartverzorging plaatsvinden binnen de gemeente waarin uw dierbare woonachtig was.

Vanaf het moment van overlijden, repatriëring vanuit het buitenland tot en met de dag van de uitvaart staat het team van Constantijn Koen Uitvaartverzorging volledig tot uw beschikking voor het regelen van de uitvaart.

Regelen repatriëring

Het vervoer van uw dierbare terug naar Nederland wordt repatriëring genoemd. Repatriëring is kostbaar, zeker vanuit afgelegen gebieden in het buitenland. De meeste Nederlanders zijn echter met een reisverzekering verzekerd voor de kosten van repatriëring. Repatriëring mag pas plaatsvinden na de overlijdensaangifte in het land van overlijden. Ook eventuele onderzoeken naar de doodsoorzaak moeten volledig afgerond zijn. Repatriëring is mede hierom een proces dat veel tijd in beslag kan nemen.

Repatriëring naar Nederland kan verschillen van enkele dagen tot meerdere weken. Het hangt onder andere af van waar het overlijden heeft plaatsgevonden, wat de doodsoorzaak was, welke transportmogelijkheden er zijn en welke formaliteiten doorlopen moeten worden.

Repatriëring per rouwauto of vliegtuig?

Als uw dierbare zich binnen een straal van 1.500 km van Nederland bevindt, is het doorgaans gebruikelijk om hem of haar per rouwauto naar Nederland te vervoeren. Bij langere afstanden is transport per vliegtuig vaak een betere optie.

Speciale uitvaartkist

Bij transport per vliegtuig moet het lichaam van uw dierbare in een lucht- en waterdichte zinken kist worden gelegd. Soms wordt deze door een bevoegde instantie verzegeld. Deze kist wordt vervolgens in een gewone uitvaartkist geplaatst. Die kist wordt dan soms nog verpakt om beschadiging te voorkomen.

De zinken kist moet in Nederland worden verwijderd. Het is niet toegestaan een overledene te begraven of cremeren in een zinken (binnen)kist. In sommige landen is een metalen (buiten)kist gebruikelijk. Ook die zijn in Nederland niet toegestaan.
Bij transport per auto is een zinken kist niet nodig; uw dierbare kan vervoerd worden in een waterdichte kist of hoes.

Voorbereidingen voor de uitvaart treffen

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk dat u als nabestaanden bij uw dierbare in het buitenland blijft. Wij adviseren u om alvast naar Nederland te reizen en daar in afwachting van de aankomst van uw dierbare samen met Constantijn Koen Uitvaartverzorging te starten met het voorbereiden van de uitvaart.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging adviseert u om geen spullen met (emotionele) waarde bij uw dierbare achter te laten maar die alvast mee te nemen.